Välkommen till oss

Fritidsodlarna, Fritidsodlingens riksorganisation är samarbetsorganet för 17 organisationer med inriktning mot fritidsodling. Vi värnar den hållbara odlingen och sprider kunskap inom trädgårds- och husbehovsodling.

Fritidsodlarna erbjuder kostnadsfri trädgårdsrådgivning via telefon och mejl. För tider och mejladress: http://www.for.se/radgivningstider-under-juli/

Varje vår träffar du oss på Nordiska Trädgårdar, Norden största trädgårdsmässa som hålls i samarbete med Stockholmsmässan i Älvsjö. År 2017 äger mässan rum den 6-9 april. På mässans Rådgivningsgata kan du träffa kunniga representanter för alla våra medlemsorganisationer. Fritidsodlarna står för ett digert seminarieprogram med yrkesmässig inriktning, liksom publika öppna föredrag på mässans tre scener.  Vi lovar att det både kommer att bli inspirerande och faktaspäckat.

Fritidsodlingens (FOR) uppgifter
– främja och utveckla svensk fritidsodling
– föra fritidsodlingens talan
– utveckla samarbetet mellan fritidsodlingens organisationer

Fritidsodlingens Riksorganisation är statligt finansierad via Jordbruksverket.

Främja och utveckla svensk fritidsodling
– Oberoende kunskapsförmedling
– Samarbete med SLU, Elitplantstationen, Jordbruksverket m.fl.
– Medlemskap i Partnerskap Alnarp, Partnerskap Movium
– Finansierar projekt om fritidsodling
– Information i medlemstidningar, faktablad m.m.
– Rådgivning till enskilda fritidsodlare
– Marknadsföring, bl.a. mässan Nordiska trädgårdar