Remissvar – Synpunkter på Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Frågan om hantering av invasiva främmande arter har varit aktuell i många år för den initierade fritidsodlaren och det är därför viktigt att Sverige, liksom...