Jättebalsamin

Fråga: Denna växt, ca 150 cm hög växer i mängd i en bäckravin utanför Botaniska trädgården i Göteborg. Förvildad? Jag har också sett den i mängder i dikeskanter på Alnön utanför Sundsvall. Blomman liknar ett lejongap.

Svar: Detta är en jättebalsamin, Impatiens glandulifera. Den är släkt med flitiga lisa. Pampig ettårig växt men som kan bli ett bekymmer genom att den lätt sprider sig över stora ytor om den inte hålls efter. Den skvätter iväg sina frön från frökapslarna. Den är dock lätt att rensa bort innan den går i blom. Räknas till så kallade invasiva arter.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 4 2013

By Udo Schmidt from Deutschland – Impatiens glandulifera RoyleUploaded by Amada44, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24356290