Fröställning kardvädd. Foto: Ulf Nilsson

 

Det är kardvädd (Dipsacus fullonum). En tvåårig växt som blommar med vackra rosa-lila blommor under sommaren. Blommor som gärna besöks av blomflugor, humlor och många andra insekter. På hösten är fröna uppskattade av fröätande fåglar t ex steglitsor.

Ulf Nilsson, mejlsvar aug 2018