I Grönare Trädgård har vi nyligen genomför en stor enkätundersökning för att  vi ska kunna utveckla vår rådgivning, påverka myndighet och få trädgårdsbranschen att satsa på produkter som är bättre för klimatet och miljön.

Vi kommer inom kort presentera resultatet från enkäten.