Främmande växter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt land, utan har någon gång förts in av oss människor avsiktligt eller oavsiktligt. När djur och växter som inte hör hemma i vår natur börjar sprida sig fritt, uppstår stora problem inte minst för den biologiska mångfalden. Främmande arter som klarar att sprida sig i den nya miljön, och som dessutom orsakar skada på dess biologiska mångfald kallas  för ”invasiva främmande arter”, (IAS, Invasive alien species).

Invasiva främmande arter

På flera håll i landet har de invasiva främmande arterna tagit över och konkurrerat ut våra naturligt förekommande växter. Ett bra exempel på det är till exempel är blomsterlupinen, Lupinus polyphyllus som helt tagit över väggrenar längs många vägar. På grund av blomsterlupinens förmåga att binda kväve gör den det omöjligt för de naturliga ängsblommor att växa. Blomsterlupin drar också åt sig alla humlor och bin som då inte pollinerar de inhemska blommorna.

Kanadensiskt gullris, Solidago canadensis är en annan växt som förekommer flitigt i våra trädgårdar men som allt för ofta rymt över staketet och tagit över stora fält.

Den värst av dem alla är, parkslide, Reynoutria japonica. Den kostar offentligt mycket pengar och tid att bli av med. Och den kan ställa till stora problem inte minst för husägare då den sprider sig ohämmat under jorden, tränger sig in i hus, rör och ledningar.

Ökar i rasande takt

Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i snabb takt och orsakar stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning. Dessa växter är de som vållar störst problem för samhället och som du inte bör ha i din trädgård.

• Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)
• Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) – är förbjuden att odla
• Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) – är förbjuden att odla
• Parkslide (Reynoutria japonica) – en av de värsta
• Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) – är mycket invasiv
• Vresros (Rosa rugosa)