Har du några växter i din trädgård som sprider sig för mycket?

Guldplister

Vi behöver din hjälp att identifiera de trädgårdsväxter som du upplever sprider sig ohämmat i din trädgård. Har du fler än en växt som du ser som ett problem, ber vi dig att du fyller i enkäten en gång för varje växt. Denna enkät går ut till trädgårdsägare och kolonister i hela Skandinavien. Tack för  att du vill vara med att hjälpa till!
Länk till enkäten