Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR har tillsammans med de motsvarande norska Hageselskapet och danska Haveselskabet kört igång ett nordiskt informationsprojektet, Invasiva främmande växter i våra trädgårdar med stöd från Nordiska ministerrådet.

Projektmål

De tre trädgårdsorganisationerna har tillsammans mer än 128 000 medlemmar och ett stort kontaktnät både inom handel, forskning och myndigheter. Medverkar gör även Studieförbundet i Sverige som har lång erfarenhet och kompetens av att sammanställa och sprida information i frågor som rör odling och natur.

Målet med projekt som kommer att pågå framtill september 2020 är främst att öka kunskapen om invasiva främmande växter bland fritidsodlare och tomtägare i Norge, Danmark och Sverige, med särskilt fokus på igenkänning och bekämpning av de olika arterna och förståelse för dess negativa effekter på den inhemska biologiska mångfalden.

Målet är också att skapa ett nordiskt nätverk mellan trädgårdsorganisationerna för att dela med sig av metoder och erfarenheter kring invasiva främmande växter.

Projektet kommer även att arbeta med att kartlägga växter som i framtiden kan komma att bli invasiva och hamna på nationella förbudslistor och som fritidsodlare   bör vara försiktiga med när de planterar.

Projektledare

Projektledare för projektet är Bibbi Bonorden. Bibbi är utbildad trädgårdsarkitekt och har mer än 15 års erfarenhet av att jobba som projektledare och kommunikationsstrateg. Hon har arbetat med både nationella och internationella projekt på uppdrag av bland annat Lantbrukarnas Riksförbund, LRF och Jordbruksverket inom främst miljö- och klimat men även förnybar energi, turism och andra utvecklingsprojekt.

För mer information om projektet kontakta gärna Bibbi Bonorden via e-post eller via telefon 0703-193 898.