Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande, Björn Qvarfort, Koloniträdgårdsförbundet, bjorn.qvarfort@for.se

Sekreterare, Ulf Nilsson,  Koloniträdgårdsförbundet, ulf.nilsson@for.se

Vice ordförande, Inger Ekrem, Riksförbundet Svensk Trädgård, inger.ekrem@for.se

Ledamot, Ingrid Åkesson, Riksförbundet Svensk Trädgård, ingrid.akesson@for.se

Ekonomi, Karin Svensson Nygren, Trädgårdsamatörerna, karin.svenssonnygren@for.se

Specialsällskapen, Mikael S Andersson, Orcidésällskapet, mikael.s.andersson@for.se

Specialsällskapen, Anita Österlund, Pelargonsällskapet, anita.osterlund@for.se

Kassör, Susanne Karlsson, Trädgårdsamatörerna, susanne.karlsson@for.se

Mässansvarig, Lise-Lotte Björkman, Riksförbundet Svensk Trädgård,
lise-lotte.bjorkman@for.se

LOGOTYPE
För höhupplösta loggor till tryck och webb, kontakta vår sekreterare Ulf Nilsson
tel: 08-55 69 30 81
ulf.nilsson@for.se

Ladda ner lågupplöst logga här

FOR_farg