Nordiska trädgårdar 2016

2016 ägde Nordiska trädgårdar rum sista helgen i april. Mässan hade cirka 55 000 besökare och är därmed Nordens största mässa i sitt slag. Vi tackar Fritidsodlingens alla föreningar som fanns på plats för att berätta om sin verksamhet och ge information.

ympföredragFOR
Ett av många föredrag i vår monter, Pomologerna berättar om hur man ympar.