Kyrkogårdsseminarium 2016

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i samarbete med Fritidsodlingens riksorganisation, FOR, inbjuder till två halvdagsseminarier på Stockholmsmässan i Älvsjö i samband med trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 21-24 april 2016.

Onsdag 20 april 13:00 – 17:30
Tillgängligare kyrkogårdar
Allt fler människor i samhället har någon form av funktionsnedsättning. Detta gör att normen för samhällets planering utmanas. De hinder som möter personer med funktionsnedsättning kan lättare överbryggas om tillgänglighetsfrågorna tas med från början vid såväl nybyggnad som omgestaltning. Seminariet belyser olika frågeställningar kring planering och utförande av tillgänglighetsåtgärder på allmänna begravningsplatser. Hur gör man avvägningar mellan tillgänglighet, estetik och kulturhistoriska värden? Vad är en rimlig nivå i tillgänglighetsarbetet med tanke på antalet besökare och kostnader? Seminariet vänder sig till kyrkogårdspersonal i verksamhetsledande befattning, kommunikatörer, kyrkohedar, förtroendevalda, landskapsarkitekter, handläggare på länsstyrelser samt andra berörda av dessa frågor.

Torsdag 21 april 08.50 – 12.30
Kyrkogårdens gröna formelement – friska sorgeträd, rygg- och infattningshäckar
Det är dags att våga använda nya och fler växtslag även till kyrkogården. Ensartade formelement kan bli ödelagda om nya farsoter slår till. Vad har vi lärt oss i spåren av buxbomsjukan, alm- och askskottsjukan? Finns det nya skadegörare att vara uppmärksamma på? Hur påverkar skötseln? Större mångfald gör växtgestaltningen mindre sårbara. Men vilka alternativa växter eller material kan vi välja till kyrkogårdens inre gröna formelement? Vågar vi blanda mer? Vilka erfarenheter finns och vad kan vi lära oss av dessa? Hur beaktar man samtidigt den viktiga kulturmiljön?

Ladda ner programmet som pdf här: kyrkogårdsseminarier 2016

Anmälan till seminarierna