Seminarieprogram 2016

Årets seminarier har olika teman och genomförs tillsammans med flera samarbetspartners. Vi bjuder in en bred publik från olika verksamhetsområden inom trädgårdsbranschen. Duktiga föreläsare delger sin kunskap baserad på forskning såväl som gedigen erfarenhet.

Torsdag 21 april 08.50–12.30
Kyrkogårdens gröna formelement – friska sorgeträd, rygghäckar och infattningshäckar
DET ÄR DAGS att våga använda nya och fler växtslag även till kyrkogården. Ensartade formelement kan bli ödelagda om nya farsoter slår till. Vad har vi lärt oss i spåren av buxboms-, alm- och askskottssjukan? Finns det nya skadegörare att vara uppmärksam på? Hur påverkar skötseln? Större mångfald gör växtgestaltningen mindre sårbar. Vilka är alternativen och vågar vi blanda mer? Vilka erfarenheter finns och vad kan vi lära oss av dessa? Hur beaktar man samtidigt kulturmiljön?

Moderator: Eva Grönwall, kyrkogårdskonsulent, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Seminariet görs i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Torsdag 21 april 13.00–17.00
Naturbaserad rehabilitering – samlade erfarenheter för framtida satsningar                    I DAGENS UPPSKRUVADE tempo ökar stressrelaterad psykisk ohälsa. Vi lever under press och förhållanden vi inte alltid kan hantera. Återhämtning är nedprioriterad. Blir vi kroppsligt eller psykiskt sjuka behövs bra behandling och rehabilitering. Vi behöver tänka förebyggande. Naturen, trädgården och det gröna hjälper! Nya rön redovisar mycket goda resultat på symtom som utbrändhet, depression, ångest och välbefinnande. Återgång i arbete, ökad arbetsförmåga, minskad sjukskrivning och sjukvård har konstaterats. Grönt är skönt och dessutom samhällsekonomiskt lönt. Landets erfarenhet är samlad. Kom, lyssna, lär och fråga! Seminariet välkomnar speciellt beslutsfattare inom vården.

Moderator: Kristina Malm Janson, handläggare, Vårdförbundet, Stockholm. Seminariet görs i samarbete med SLU och Good Garden

Torsdag 21 april 13.00–16.40
Rekommendera bra sorter av frukt och bär                                                                                           UTVECKLINGEN AV DET svenska frukt- och bärsortimentet är ett pågående arbete. Nya resultat från projektet Kvalitetssäkring av Sveriges frukt- och bärsortiment finns. Projektet leds av Elitplantstationen i samarbete med olika branschorganisationer och Sveriges lantbruksuniversitet. Med bättre kunskap och bra rekommendationer säkras kvaliteten och kommande skördar. Här har ni chansen att lära er det senaste om allt från bra sorter, grundstammar och växtskydd av bekanta frukter och bär till mera okända som aprikos och kinesisk hagtorn. Seminariet vänder sig till alla som säljer, ger råd eller på annat sätt kommunicerar och utövar trädgårdsodling.
Moderator: Solveig Sidblad, hortonom, Fritidsodlingens Riksorganisation. Seminariet görs i samarbete med Elitplantstationen

Fredag 22 april 08.50–12.30
Vi odlar från jord till bord – unik kunskap i den svenska parken
I MÅNGA AV VÅRA svenska parker och trädgårdar odlar man från jord till bord och serverar egna trädgårdsprodukter av hög kvalitet ur välplanerade och för ögat attraktiva odlingar. Här finns unik kunskap som banar väg för ökad självförsörjning. Vad är viktigt att tänka på som trädgårdsmästare respektive köksmästare? Och hur sker samarbetet dem emellan? Här blir svaren serverade med erfarenhet. Kunskap att förvalta, utveckla och ta lärdom av för mindre som större anläggningar, privata som offentliga, med liknande upplägg och intentioner. Ja, för alla som är intresserade av odling, självförsörjning och ett mera hållbart samhälle. Vi kan klara oss på 2 000 kvadratmeter åkermark per person om vi förvaltar den på ett bra sätt.

Moderator: Anneli Johansson, SSPPG. Seminariet görs i samarbete med Swedish Society of Public Parks and Gardens.

Fredag 22 april 13.00–16.30
Stadsodling – hinder och möjligheter
EN HÅLLBAR UTVECKLING bärs upp av ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. Hur samverkar dessa i stadsodling? Eller gör de? Stadsodling breder ut sig och en del frågar sig om det är en ny trend så som surdegsbakning eller korvtillverkning. Och vad har det med biologisk mångfald att göra? Spelar stadsodling någon roll för binas överlevnad? Hur ser samhällsplanerarna och förvaltarna på stadsodling, beaktar man den överhuvudtaget som en värdefull ekosystemtjänst? Frågorna är många och i det här seminariet låter vi representanter med olika infallsvinklar samtala angående hinder, svårigheter och möjligheter med stadsodling. Främst ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv men också med tanke på trivsel, ekonomi och förvaltning. Låt oss argumentera, samverka och nätverka för en stad med plats för odling, häng med! • Seminariet görs i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet.                                         

I heta stolen och/eller panelen                                                                                                      Christina Schaffer, forskare på hållbarsamhällsutveckling och stadsoodlare, Stockholms universitet.  Anders Telenius, växtekolog GBIF-Sweden, Naturhistoriska riksmuseet, Alice Bulukin, konsult social hållbarhet, Boodla, Billy McCormac, VD Fastighetsägarna,  Karl Tyrväinen, landskapsarkitekt, White arkitekter, Inger Bogne, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Sidney Holm-Siborutorop, oppositionsråd för miljöpartiet, Nacka kommun och fler paneldeltagare tillkommer……

Här kan du ladda ner hela programmet som pdf: Seminarieprogram FOR 2016

Anmäl dig till seminarierna här