Trädgårdsrådgivning

FritidsOdlingens Riksorganisations trädgårdsrådgivare har ett gemensamt telefonnummer.

Ring när det passar dig och du behöver endast komma ihåg ett nummer!

Ring 018-15 26 00. Ett telefonnummer till alla FORs trädgårdsrådgivare.

Telefontider
April till september: Måndag – torsdag kl 9 – 12, 13 – 16 och 18 – 20, fredag 9 – 12 och 13 – 16.
Oktober till mars endast tisdag – torsdag: kl 9 – 12.

Du kan också mejla dina frågor till: radgivning@for.se
formontern

FOR_radgivning_2016 PP_red (1)

Några av våra trädgårdstips:

Växter för pollinerarna
Fritidsodlarna har tagit fram en lista med växter som föredras av våra pollinerande insekter. Listan finner du här: vaxter för pollinerarna

Snigelbekämpning
Fritidsodlarna arbetar också aktivt med olika frågor som rör fritidsodlingen, som snigelbekämpning.

Biologisk bekämpning
Vi har också listat olika biologiska bekämpningsmedel. Pdf:en till listan finner du här: Biologiska växtskyddsmedel

Fritidsodling i Sverige
Vi har också skrivit en rapport om fritidsodlingens omfattning i Sverige.
Läs mer här

Skötsel av kyrkogårdar
Tillsammans med Movium, som är en del av SLU, har vi också gett ut Kyrkogårdshandboken som handler om skötsel av kyrkogårdar. Läs mer om den här: Kyrkogårdshandboken