Snigelbekämpning

Fritidsodlarna arbetar aktivt med frågan om bekämpning av den spanska skogssnigeln. Bland annat har vi gett ut ett faktablad om detta tillsammans med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet: Faktabladet finner du här: FOR_LTJ fakta 2013_14-5

Faktabladet ger information om snigeln och hur den bäst bekämpas. Fritidsodlarna håller sig också uppdaterade och förmedlar de senaste rönen inom ämnet. Har du problem med sniglar kan du också ringa våra odlingsrådgivare på telefon 018-