Om Fritidsodlarna

Fritidsodlarna är det gemensamma organet för fritidsodlare i Sverige

Fritidsodlarna, (Fritidsodlingens Riksorganisation) är ett samarbetsorgan för ideella organisationer med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. Organisationen bildades år 1989 av Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA.

Vi är 18 organisationer med inriktning mot fritidsodling. Därmed är nästan alla rikstäckande ideella föreningar som huvudsakligen rekryterar fritidsodlare anslutna till FOR. Medlemsföreningarna har tillsammans över 75 000 medlemmar och det finns ingen annan organisation som på liknande sätt kan sägas företräda fritidsodlingen.

Vi värnar den hållbara odlingen och sprider kunskap inom trädgårds- och husbehovsodling. Varje vår träffar du oss på Nordiska Trädgårdar, Norden största trädgårdsmässa som hålls i samarbete med Stockholmsmässan i Älvsjö. På mässans Rådgivningsgata kan du träffa kunniga representater för alla våra medlemsorgansisationer. Fritidsodlarna står också för ett digert seminarieprogram för dig som är mer specialiserad inom odling, liksom publika föredrag på mässans tre scener.  Vi lovar att det både kommer att bli inspirerande och faktaspäckat.

Fritidsodlingens (FOR) uppgifter
– främja och utveckla svensk fritidsodling
-föra fritidsodlingens talan
-utveckla samarbetet mellan fritidsodlingens organisationer

Fritidsodlingens Riksorganisation är statligt finansierad via Jordbruksverket.

Främja och utveckla svensk fritidsodling
-Oberoende kunskapsförmedling
-Samarbete med SLU, Elitplantstationen, Jordbruksverket m.fl.
-Medlemskap i Partnerskap Alnarp, Partnerskap Movium
-Finansierar projekt om fritidsodling
-Information i medlemstidningar, faktablad m.m.
-Rådgivning till enskilda fritidsodlare
-Marknadsföring, bl.a. mässan Nordiska trädgårdar

Föra fritidsodlingens talan
-En stark röst för våra medlemsföreningar, 75 000 medlemmar och alla fritidsodlare
– Omvärldsbevakning. Bevaka forskning, ingå i referensgrupper
– Remissinstans, till exempel till Jordbruksverket, Naturvårdsverket
– Bevakar konsumentintressenVäxtmaterialfrågor vid Elitplantstationen och SLU, Medlem i Sveriges konsumenter

Trädgårdsrådgivning
-Efterfrågad telefonrådgivning till allmänheten
-kvalificerade rådgivare i olika delar av landet
– sprider kunskap om miljömässigt hållbar trädgårdsodling
-oberoende rådgivning som vilar på ekologisk grund
-besöker föreningar och håller föredrag
-artiklar i föreningarnas tidningar.

Samarbete med POM-programmet för odlad mångfald
-FOR har plats i programrådet för odlad mångfald, som är en del av SLU
– FOR:smedlemmar har insamlat kulturhistoriskt värdefullt material.
– FOR:s medlemstidningar sprider kunskap om vårt gröna kulturarv.

Anslaget från Jordbruksverket

2 700 000 kronor 2015

51 % går direkt till medlemsföreningarna
9 % Rådgivare på Koloniträdgårdsförbundet och9 % Riksförbundet Svensk Trädgård 10 % halvtidstjänst administration FOR14 % FOR:s rådgivare, telefonrådgivning6 % FOR:s egna administrativa kostnader
1 % försök och konsumentundersökningar

Anslaget
-Föreningsbidrag
– Rådgivning
– Subventionerade föredrag
– Tidningen
– Informationsmaterial, faktablad
– Hemsida
– Trädgårdsmässa

Här kan du läsa vår Verksamhetsplan för 2015: Verksamhetsplan 2015
Här kan du läsa våra stadgar: FORs stadgar_2010