Styrelse

Styrelse

Efter 2016 års representantskapsmöte och konstituerande styrelsesammanträde hade styrelsen följande sammansättning:

Björn Qvarfort, ordförande (Koloniträdgårdsförbundet)

Inger Ekrem, vice ordförande (Riksförbundet Svensk Trädgård)

Ulf Nilsson, sekreterare (Koloniträdgårdsförbundet)

Karin Nygren Svensson, ekonomiansvarig (Sällskapet Trädgårdsamatörerna)

Mikael S Andersson (Orchidessällskapet företräder Specialsällskapen)

Ingrid Åkesson (Riksförbundet Svensk Trädgård)

Ulrica Otterling (Koloniträdgårdsförbundet)

Anita Österlund (Pelargonsällskapet företräder Specialsällskapen)

Adjungerade till styrelsen:

Susanne Karlsson, arvoderad kassaförvaltare

Lise-Lotte Björkman, projektledare för FOR:s arrangemang på mässan Nordiska Trädgårdar

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande, Björn Qvarfort, Koloniträdgårdsförbundet, bjorn.qvarfort@for.se

Sekreterare, Ulf Nilsson, ulf.nilsson@for.se

Vice ordförande, Inger Ekrem, Riksförbundet Svensk Trädgård, inger.ekrem@for.se

Ledamot, Ingrid Åkesson, Riksförbundet Svensk Trädgård, ingrid.akesson@for.se

Ledamot, Ulrica Otterling, Koloniträdgårdsförbundet, ulrica.otterling@koloni.org

Ekonomi, Karin Svensson Nygren, Trädgårdsamatörerna, karin.svenssonnygren@for.se

Specialsällskapen, Mikael S Andersson, Orcidésällskapet, mikael.s.andersson@for.se

Specialsällskapen, Anita Österlund, Pelargonsällskapet, anita.osterlund@for.se

Kassör, Susanne Karlsson, Trädgårdsamatörerna, susanne.karlsson@for.se

Mässansvarig, Lise-Lotte Björkman, Riksförbundet Svensk Trädgård, lise-lotte.bjorkman@for.se