FOR i europeiskt kunskapsutbyte

FOR har beviljats 110 000 kr i finansiering från ERASMUS+, som är EUs satsning för lärande och kunskapsutbyte mellan medlemsstaterna. – Man kan se detta som...