Artiklar, faktablad och informationsmaterial

 
 • Fritidsodlarens främsta försvar

  Fritidsodlarens främsta försvar

    Faktablad SLU 2014 nr 27_Fritidsodlarens främsta försvar Fritidsodlarens främsta försvar är ett faktablad  skrivet av trädgårdsstudenten Anna Danielsson på Sveriges Lantbruksuniversitet. Här ges tips på hur...

 • Kartläggning av spridningsvägar för invasiva växter

  Kartläggning av spridningsvägar för invasiva växter

  CBM, Centrum för biologisk mångfald, SLU har fått ett uppdrag av Naturvårdsverket som handlar om att kartlägga spridningsvägar för ett antal främmande arter i Sverige,...

 • Foto: Erik Karlsson

  Invasiva främmande arter – artfakta

  På naturvårdsverkets hemsida hittar du artspecifik fakta för invasiva främmande arter med särskild betydelse för oss här i Sverige. Här finns även information om de arter som finns...

 • Fritidsodlarna testar pluggplantor

  Fritidsodlarna testar pluggplantor

  2012 gjorde Fritidsodlarna en undersökning av kvaliteten på pluggplantor köpta över nätet. Rapporten från den undersökningen finner du här: FOR Rapport: Plantor via nätet 2012

 • Skötsel av kyrkogårdar

  Skötsel av kyrkogårdar

  Tillsammans med Movium, som är en del av SLU, har FOR gett ut Kyrkogårdshandboken som handlar om skötsel av kyrkogårdar. Läs mer om den här: Kyrkogårdshandboken

 • Biologisk bekämpning

  Biologisk bekämpning

  FOR har tagit fram en lista på olika biologiska växtskyddsmedel som är lämpliga att använda i den egna trädgården. Biologiska växtskyddsmedel

 • Växter för pollinerarna

  Växter för pollinerarna

  Fritidsodlarna har tagit fram en lista med växter som föredras av våra pollinerande insekter. Listan finner du här: Växter för pollinerarna

 • Farligt att odla ätligt i stan?

  Farligt att odla ätligt i stan?

  Rapport av sallatsförsök: Odling av sallat vid starkt trafikerade vägar/gator i Stockholm Bakgrund 1979 kom livsmedelsverkets råd till fritidsodlare om odling av grönsaker vid hårt...

 • Lista över karantänsskadegörare som är reglerade oavsett var de förekommer

  Lista över karantänsskadegörare som är reglerade oavsett var de förekommer

  Listor över alla karantänskadegörare Karantänskadegörare är de växtskadegörare som regleras genom växtskyddslagen. Det är sådana växtskadegörare som ännu inte är spridda i landet och som...