Fritidsodlingen lämnar kontinuerligt synpunkter på remisser.