I år genomfördes trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar digitalt. FOR hade upprättat ett ettårigt samarbetsavtal med Stockholmsmässan för denna digitala satsning.  Detta var nytt för alla inblandade men intresset att delta från föreningarna var förhållandevis stort. Alla deltog utifrån de egna förutsättningarna och de givna tekniska ramarna. Mässan bestod av fyra delar.

  1. Trädgårdsträffen, där man kunde träffa alla utställare och ta del av allas aktiviteter i deras digitala montrar. I vår regi deltog 32 utställare varav  19 var föreningar anslutna till FOR, 11 var systerorganisationer som vanligen även brukar vara med på mässan och två nya utställare var från övriga Norden, Det Norske Hageselskap och Finlands Koloniträdgårdsförbund. Montrarna är öppna maj ut. Här saknas heltäckande statistik ännu, men i de 70 Zoom-möten som våra utställare arrangerade hade omkring 1500 deltagare totalt.
  2. Föredragsserien som bestod av 97 förinspelade föredrag. De flesta hade spelats in av våra föreningar. Föredragen delades in i åtta kategorier utifrån vilka ämnen som kommit in. Av dessa gjordes 16 som samtal kring viktiga ämnen med Gunnel Carlson. Totalt har  ca 1800 besökare löst biljett till föredragsserien varav knappt 600 har använt FORs rabatterade pris (110 kr i jämförelse med ordinariepris 160 kr). Vi hade trott att fler skulle köpa biljett till detta digra program, som vi med gemensamma krafter ”skapat”. Alla listade mässmedarbetare och de som deltog i yrkesseminarierna kunde fritt se Föredragsserien. Ca 650 länkar skickades ut. De som gjort föredragen har upphovsrätten och kan lägga upp dem i egna kanaler.
  3. Digitala Yrkesseminarier som helt arrangerades av FOR och som i år sändes från KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien med ett per dag i v 12.  De handlade om Säkrare växtetablering, Betydelsen av en levande jord, De viktiga träden, Gynna pollinatörer i tätorten och Att ta sig an en trädgård med historia. Omkring 250 personer deltog och många tog del av flera seminarier.
  4. Trädgårdsmorgon som sändes via facebook, ungefär en timme per dag 25-28 mars och hade spelats in på förhand av Stockholmsmässan i samarbete med sponsorer och Linda Schilén. Denna sändning kan ännu fritt ses via mässans hemsida. Omkring 32 800 har tagit del av dessa sändningar hitintills.

Utvärderingsenkät https://sv.surveymonkey.com/r/396P8X6  är skickad till alla deltagande föreningars mässansvariga. Så har ni ännu inte fyllt i den så gör det så snart ni hinner så vi får en samlad bild av den digital mässan 2021 – den första i sitt slag. FORs mässprojektledare har varit Lise-Lotte Björkman.

Hälsning
Lise-Lotte Björkman
FOR mässprojektledare