Över hela landet uppmärksammas Äpplets dag den 25 september.