Foto: Henrik Morin

Vilka växter passar till återlämnade bevarandevärda gravanordningar som församlingar förvaltar? I vården av kyrkogårdars kulturmiljöer behöver vi mer kunskap om växters ursprung och användning för att bättre harmoniera i tid och rum med äldre gravanordningar.

Vi behöver även inspiration till nya växtkompositioner.  Hur tänker vi om våra kommande gravplatser och hur tänker några trädgårdspersonligheter om sina? Kulturhistoria är en pågående process. Genom att tänka efter före blir vi delaktiga i utvecklingen av den gröna kulturskatten på våra begravningsplatser.

09.10    Välkommen och inledning
09.20    Gravanordningar – ett historiskt perspektiv, Anna Andreasson Sjögren, trädgårdsantikvarie och -arkeolog, ArchaeoGarden
10.00    Fika med smörgås
10.30    Rätt växt till rätt sten – att välja äldre växtmaterial till gravplanteringar, Henrik Morin, konsult, Programmet för odlad mångfald, POM
11.10    Ny askgravplats på Kvastekulla griftegård i Partille, Peter Korn, Klinta Trädgård
11.50    Här vill jag vila – en personlig betraktelse, Tina Westerlund, lärare och forskare, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
12.05    Här vill jag vila – en personlig betraktelse, Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist, Trädgårdsriket
12.20    Sammanfattning och frågor
12.30    Avslutning

Moderator: Eva Grönwall, kyrkogårdskonsulent
Seminariet görs i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Plats: Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö
Pris: 1 290 kr

Anmäl dig här.

Hela seminarieprogrammet hittar du här.