Foto: Peter Korn

Stadens olika växtmiljöer har sina motsvarigheter i naturen. Med växtekologisk kunskap ökar förutsättningarna att anlägga fungerande och vackra planteringar och grönytor även i besvärliga och utsatta lägen. Målet är ekologiskt och ekonomiskt hållbara anläggningar till glädje för många.

James Hitchmough och Peter Korn arbetar båda med naturen som förebild när de planerar och anlägger sina perenna planteringar. Den ena är välkänd och etablerad i England och den andra i Sverige. Förmiddagens seminarium ägnas den torra ståndorten som stäppen och ängen. På eftermiddagen är den våtare ståndorten i fokus i form av regnbäddar och dagvattenhantering.

Växtmiljöer som sätter yrkesskickligheten på prov. Bli inspirerad och få ny kunskap – gå på ett eller båda seminarierna, då till paketpris 2 090kr. James föreläser på engelska.

Foto: Peter Korn

Fredag 23 mars 9.10-12.20

Stäpp och äng – med naturen som förebild

09.10 Välkommen och inledning
09.20 Colourful meadows – both designed and meadows like in nature, James Hitchmough
10.00 Fika med smörgås
10.30 Växtval för stäpp och ängsplanteringar
, Peter Korn
11.30 The development and values of public meadows, James Hitchmough
There are many ways to develop meadows as a landscape form, from working with the existing to complete construction from scratch, either by sowing seed or mixing seeding and planting. James will explain how his work as sought to develop techniques that maximise the control that can be initially at least exerted over the resulting composition of meadows. He will also look at how people respond to meadows emotionally, and how understanding of this can improve public perception of vegetation types that might sometimes be perceived as messy.
12.10 Sammanfattning och frågor
12.20 Avslutning

Foto: James Hitchmough

Fredag 23 mars 13.30-16.30

Regnbäddar med naturen som förebild

13.30 Välkommen och inledning
13.40 The wet habitat – plants for a successful urban rain garden, James Hitchmough
14.20 Anlägga regnbädd i offentlig miljö, Peter Korn
15.20 Fika
15.40 The rain beds development and values, James Hitchmough
James has worked on a number of projects in which he has designed rain gardens and other passive water management approaches. He will look at how functional needs can be met whilst at the same time produce vegetation that is very beautiful to look at and valuable for providing food and habitat to native animals.
16.20 Sammanfattning och frågor
16.30 Avslutning

Moderator på båda seminarierna: Trädgårdsingenjör Jenny Nilsson, Pantersnigeln Trädgårdskonsult
Seminarierna görs i samarbete med Klinta Trädgård
Plats: Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö
Pris: 1 290 kr per seminarium. Paketpris för båda fredagsseminarierna 2 090 kr.

Anmäl dig här.

Hela seminarieprogrammet hittar du här.