Foto: Tina Westerlund

Skötsel av historiska trädgårdar är en viktig del av förvaltandet av vårt gröna kulturarv. Det nationella projektet, Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar, lyfter trädgårdens hantverk som immateriellt kulturarv. Ett samarbetsprojekt mellan Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelser, som pågått under åren 2015-2017, med inriktning på skötsel av gräs, grus, fruktträd, häckar och prydnadsväxter.

Projektet har dokumenterat god praktik och prövat gamla och utvecklat nya skötseltekniker. Allt för att sprida kunskapen och öka den antikva­riska medvetenheten hos alla som arbetar med detta. Historiska trädgårdar har använts som laboratorier för att väcka frågor och utveckla skötselmetoder.

Årets seminarium handlar om skötsel av häckar och prydnadsplanteringar och erfarenheter av detta. Aktuell kunskap för alla intresserade av historiska trädgårdsmiljöer.

13.20    Välkommen och inledning
13.30    Projekt Utvecklande skötsel
, Tina Westerlund och Joakim Seiler, projektledare
13.40    Klippt och skuret – skötsel av lövfällande häckar i historiska trädgårdar, Sara Utter, trädgårdsmästare och Maria Nyman-Nilsson, landskapsarkitekt, Fredriksdal museer och trädgårdar
14.40    Fika
15.10    Granhäcken – en tät grön vägg eller en försummad rishög
, Hans Nilsson, trädgårdsmästare, Bergianska trädgården och Tina Westerlund
15.50    Skötsel av blommande planteringar i historisk miljö, Tina Westerlund, projektledare, lärare och forskare, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
16.30    Sammanfattning, diskussion och frågor
16.50    Avslutning

Moderator: Joakim Seiler, projektledare, chefsträdgårdsmästare, Gunnebo Slott
Seminariet görs i samarbete med nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens, SSPPG
Plats: Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö
Pris: 1 290 kr

Anmäl dig här.

Hela seminarieprogrammet hittar du här.