FORs arbetsgrupp för invasiva främmande växter träffade idag tjänstemän från Naturvårdsverket för att diskutera hur gällande och kommande regler påverkar fritidsodlarna. FOR framförde att Sverige borde zonindelas då förutsättningarna för att specifika växter blir invasiva skiljer sig åt i vårt avlånga land. Vi fick också veta att den så kallade nationella listan med invasiva främmande växter som regleras enbart i Sverige kommer dröja minst två år innan den blir klar. Den senaste tidens diskussioner om att syren och påskliljor ska bli förbjudna bygger alltså på missförstånd i pressen.

På bilden syns Ingrid Åkesson (FOR), Mikael S Andersson (FOR), Inkeri Ahonen (Naturvårdsverket), Madeleine Almér (FOR), Owe Jaktlund (FOR) och Gabriella Modin (Naturvårdsverket). Foto: Ulf Nilsson.