FOR träffar miljöministern för att diskutera kemiska växtskyddsmedel och fritidsodling. Från vänster; Ulrica Otterling, Karolina Skog, Inger Ekrem och Ulf Nilsson. Foto: Anders Mankler.