Fråga: I år angreps mina äppleträd av, vad jag tror är, frostfjärilen. I början av sommaren åt de glupska larverna upp betydande delar av bladverket. Jag undrar hur jag bäst skyddar mina äppleträd mot angrepp kommande år?

Svar: Den fullbildade frostfjärilen (Operophtera brumata) kläcks först under hösten och är lite speciell då honorna är vinglösa. Detta betyder att de måste klättra upp i träden under hösten. Parning med hanarna sker därefter uppe i träden. Honorna lägger ägg och larverna kläcks till våren. Under gynnsamma år kan angreppen bli väldigt stora och larverna kan fullständigt kaläta olika slags lövträd.

Den bästa åtgärden är att under augusti eller tidigt på hösten placera limringar runt trädets stam där honorna fastnar på sin väg upp mot trädkronan. Glöm inte att även sätta limringar på eventuella stödstolpar till äppleträdet då även dessa kan användas av honorna för att ta sig upp i trädet.