Fråga: Vad gäller om jag vill beställa frö från England efter Brexit?

Svar: Det beror på vad Storbritannien och EU kommer överens om. I skrivande stund twittrar båda parter om att ett avtal är på gång. Och på jordbruksverkets hemsida står förutsättningarna vid handel med växter inom och utanför EU. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/brexit.4.4cec8530168b603efb372670.html. Vid ett avtalslöst Brexit gäller samma regler som vid handel med annat land utanför EU. Men har parterna nu kommit överens om att teckna ett avtal gällande handel med växter, dit fröer räknas. Så kan det vara något annat som gäller. Innan man handlar något rekommenderar jag att man besöker jordbruksverkets hemsida för att se vad som gäller. Om det blir ett avtal som betyder att Storbritannien även i fortsättningen kommer kunna handla med växter som om de vore med i EU. Så kan privatpersoner ta med sig växter och fröer hem från Storbritannien eller beställa via internet utan större problem. Det gäller under förutsättning att växterna är friska och sunda samt inte tillhör någon utrotningshotad art eller invasiv art. Mer om detta kan du läsa på jordbruksverkets hemsida http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/jordbruksgrodor/resaovergransenmedvaxter.4.207049b811dd8a513dc8000389.html. Blir det beslutat att växter från Storbritannien ska betraktas som växter från icke EU-land gäller helt andra regler. Det här gäller både företagare och privatpersoner. För att handla hem växter under dessa regler gäller det att ha läst på om det är tillåtet att ta hem just den växten från det landet man har tänkt att ta hem växten från. Läs mer på jordbruksverkets hemsida om importförbud https://jordbruksverket.se/download/18.3dfc7b69170ffe774f77681c/1601643559089/Vaxter-och-vaxtprodukter-med-importforbud.pdf Är det tillåtet att importera den tänka växten måste man skaffa ett sundhetscertifikat. Så här står det på jordbruksverkets hemsida att man ska gå tillväga

”Kontakta växtskyddsmyndigheten i exportlandet för att få ett sundhetscertifikat för en växt eller växtprodukt som du ska ta in i EU. Sundhetscertifikat heter på engelska Phytosanitary certificate (förkortas PC) och växtskyddsmyndighet heter Plant Protection Service.”

En dag innan växten med sundhetscertifikat kommer till Sverige måste man anmäla till jordbruksverket att växten kommer. Detta för att de ska kunna kontrollera certifikat och växt eller växtmaterial. Är det något som inte stämmer har de rätt att stoppa införsel av växten/ växtmaterialet. Oavsett vad parterna kommer fram till när det gäller Brexit-avtal är det viktigt att uppdatera sig på jordbruksverkets hemsida innan man beställer.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2019

Foto: Henrik Bodin