Fråga: Har haft mjöldagg på mina tomatplantor som står i krukor i växthus. Byter jord i krukorna varje år. Måste växthuset saneras efter säsongen och hur görs det?

Svar: Mjöldagg angriper enbart levande växtmaterial och finns enbart i levande växtmaterial. Om allt som vuxit i ditt växthus tagits bort finns ingen smitta kvar.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020