Fråga: Kan man fortsätta att lägga frukt- och grönsaksavfall på komposten vintertid, bryts det ner? Eller måste man slänga allt härligt organiskt material i hushållssoporna under vinterhalvåret?

Svar: Visst kan du fortsätta att lägga frukt- och grönsaksavfall på komposten även vintertid. Det bryts ju inte ner lika lätt under vintern och under en period avstannar processen helt och komposten fryser till, åtminstone på ytan. Men så fort vårvärmen kommer så startar processen igen.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2012