Krukväxter med Paklobutrazol.
Frågor och svar kring retarderingsmedlet pakobutrazol. Läs mer>>