Fråga: Tittar på hus med tomt. Nu är det andra huset som har Parkslide i kanten av tomten. Vad skall jag tänka, går det att bekämpa hålla tillbaka? Jag har hört att det är värre än kirskål. Kommer det att breda ut sig ? Vågar jag köpa huset? Snälla svara så detaljerat som möjligt?

Svar: Ja parkslide (Fallopia japonica eller Reynoutria japonica) är inte så lätt att få bukt med och även om det ännu inte finns med på listan över främmande invasiva arter som ska bekämpas så är det bra att vara medveten om problem den medför och redan nu bekämpa den. Så ta upp kampen på en gång, och trägen vinner!

Små bestånd där man får bort alla rötter och rotbitar kan den grävas bort, men stora etablerade bestånd kan man inte handgräva bort, då är istället risken att man sprider dem/triggar igång dem ytterligare!

Är det möjligt så är täckning effektivt, täck med svart ogräsduk i flera lager (täck även rejält runtom beståndet). Täckningen ligger kvar minst i tre år men håll koll så att parksliden inte dyker upp utanför täckningsytan.

Annars blir det att kontinuerligt klippa av den så att den inte hinner assimilera (samla energi från solen). Detta görs kontinuerligt och två gånger i veckan när det växer som mest. Förstör/bränn det som klipps/grävs bort, så att man inte istället förökar upp den med rot-/stambitar.  Minsta bit kan bli en ny planta!

Man kan även punktbehandla med glyfosat, som ännu är tillåtet, men bör undvikas. Enligt SLU:s ”ogräsrådgivaren” (https://www.slu.se/ograsradgivaren) är det mest effektivt med glyfosat t ex preparat Roundup om man gör på följande sätt:

1. Nedklippning till 5-10 cm höjd och därefter omedelbar glyfosatbehandling av den kvarvarande slidstubbens snittytor genom t.ex. avstrykning.

2. Nedklippning under senvåren eller (sommaren) och sedan glyfosatbehandling av återväxten under hösten. I båda fallen ska den nedklippta grönmassan bortföras för destruktion, då kvarvarande växtdelar på några cm kan ge upphov till nya plantor.

3. I miljöer där kemisk bekämpning ej får eller kan användas är arten svårkontrollerad och måste ofta grävas bort maskinellt.

Ja det var några råd och mer bra information finns på www.naturvardsverket.se

Sedan är det upp till dig att ta beslut om husköp eller ej, men eftersom du är medveten om problemet, är du den bästa köparen i det avseendet! Men kampen mot parkslidet lär vara pågående under en lång tid!

Lise-Lotte Björkman, Riksförbundet Svensk Trädgård juni 2019

Bestånd av parkslide (Fallopia japonica). Ett exempel på invasiv främmande växt som sprider sig i Norden. Foto: Ulf Nilsson