FRÅGA: Jag undrar vad ett par av mina enbuskar har angripits av och om jag ska eller kan göra något åt det. Angreppen ser ut som rostfärgade piggar som sticker rätt ut ett par mm från delar av stam och grenar, som också är förtjockade på det angripna stället. Där det finns mest har barren vissnat och jag befarar att hela enen kommer att dö.

SVAR: Dina enar har fått hagtornsrost, som med tiden försvagar och dödar enarna. Detta är en värdväxlande svamp som alltså bor halva året på hagtorn och halva året på vanliga enar.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 3 2014