Fråga: vi planterade ett körsbärsträd (Stella) i höstas. Nu är jorden under det bar och jag skulle vilja plantera under det. Är det för tidigt i trädets etablering?
Om inte, bör jag tänka på nått särskilt när jag väljer växter att underplantera med?

Svar: Rekommendationen från trädleverantörerna är att man låter trädet etablera sig före plantering av konkurrerande växter. Därefter är det en fördel att plantera växter som inte har starkt konkurrerande rotmassa eller bildar en tät matta. Körsbärsträd/ bigarråer är lagom att låta växa en säsong och etablera sig. Under det första året håller man jorden öppen kring trädet. Eventuellt lägger man på barkmull eller täckbark kring trädet för att bevara fuktigheten på ett bättre sätt i jorden. När det har gått något år har trädet börjat bilda nya rötter som söker efter vatten och näring längre ner i marken och då kan man plantera växter med grundare rotsystem. Lämpliga växter att sätta under träd är perenner eller mindre buskar. Vill man fortsätta på det ätliga temat går det bra att plantera smultron eller kryddväxter under trädet. Föredrar man blommande växter är blodnäva (Geranium sanguineum) eller rosenspirea (Spiraea japonica) två bra exempel.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020