Faktablad SLU 2014 nr 27_Fritidsodlarens främsta försvar

Fritidsodlarens främsta försvar är ett faktablad  skrivet av trädgårdsstudenten Anna Danielsson på Sveriges Lantbruksuniversitet. Här ges tips på hur man kan gynna nyttodjur i trädgården, framförallt genom att odla olika blommande växter,  och därmed minska problem med skadegörare. Faktabladet är en samproduktion mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och FOR.

Nyckelpigor kan gynnas genom att tidigt på våren få tillgång till pollenrika växter i trädgården. Foto: Ulf Nilsson