Har dina tomater drabbats av missbildade blad under våren? Då kan det bero på ekologisk växtnäring eller jord som eventuellt kan ha innehållit rester av bekämpningsmedel. FOR vill nu få in så mycket information som möjligt om detta och uppmanar därför alla fritidsodlare som drabbats att dela sina observationer i vår enkät:
Genom att samla information har vi möjlighet att få en överblick över omfattningen, vilka produkter som varit inblandade och ökar våra chanser att påverka tillverkarna att ta sitt ansvar. Enkäten är ett komplement till den omfattande undersökning som journalisten Lena Israelsson redan har gjort: https://www.odlamat.com/blog/frgiftade-tomatplantor
Tomatplanta med missbildade blad där rester av ogräsmedel misstänks var orsaken.
Foto: Christofer Ekström