Grönare Trädgård är ett nationellt projekt som drivs av Fritidsodlingens Riksorganisation med stöd från Naturvårdsverket. Projektets mål är att öka medvetenheten hos fritidsodlare om den negativa miljöpåverkan som olika material och produkter som används av fritidsodlare kan ha på miljön och klimatet.

Fokus kommer att ligga på att undersöka riskerna med, och informera om alternativ till, tveksamma plastprodukter som används i dag i våra trädgårdar. Projektet ska även undersöka hur miljö- och klimatbelastande odlingstorv egentligen är, en produkt som används  i stor mängd inom fritidsodlingen.

Grönare Trädgård enkätstudie 2020