Det finns ytterligare invasiva främmande växter som inte är förbjudna att ha i din trädgård men som kan komma att vålla problem om de sprider sig ut i naturen och därför viktiga att ha under uppsikt. Några av dessa är:

  • Bergtall
  • Blekbalsamin
  • Glanshägg
  • Palsternacka
  • Parksallat
  • Silverarv
  • Vintergröna