Läs FORs debattartikel i SvD där vi uppmanar politikerna att prioritera upp frågan om bekämpning av de invasiva främmande växterna

https://www.svd.se/invasiva-arter–ett-hot-att-ta-pa-allvar

Bestånd av parkslide (Fallopia japonica). Ett exempel på invasiv främmande växt som sprider sig i Norden. Foto: Ulf Nilsson