Läs Naturvårdsverkets informationsbrev om hur vi trädgårdsodlare tillsammans kan minska spridningen av invasiva främmande växter som inte hör hemma i vår natur:

Invasiva_arter_branschinfo

 
 
 
%d bloggare gillar detta: