Läs Naturvårdsverkets informationsbrev om hur vi trädgårdsodlare tillsammans kan minska spridningen av invasiva främmande växter som inte hör hemma i vår natur:

Invasiva_arter_branschinfo