CBM, Centrum för biologisk mångfald, SLU har fått ett uppdrag av Naturvårdsverket som handlar om att kartlägga spridningsvägar för ett antal främmande arter i Sverige, se listan gällande växter nedan. Det finns misstanker att det i dag förekommer i odling i Sverige, men det finns inget dokumenterad.
Fritidsodlingens Riksorganisation har fått frågan om att bistå med hjälp att inhämta infomation från fritidsodlare.
 Alla svar är välkomna, även om ni bara kan svara på någon av frågorna, för någon av arterna.


Svara på enkäten här>>

Länkar till PDF med bilder av växterna 

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida