Redan i dag är FORs monterbygge igång, bland annat Henrik Morin och Christer Pettersson bygger, just här lägger de grunden för rådgivarpergolan i monterns mitt. Snart snart kommer man att kunna skönja stommen på montern, och om några dagar kan vi hälsa er alla välkomna till oss!

Formontern dag 1liten