Som trädgårdsägare och odlingsintresserad vill man gärna prova nya växter. Det finns flera sätt att hitta växter till sin trädgård. Oavsett hur, så finns risken att man får med sig mer än bara växten hem. Många skadegörare är duktiga på att följa med utan att synas.

För att en skadegörare ska klassas som en karantänskadegörare i Sverige ska den inte finnas här naturligt, eller ha väldigt begränsad spridning i landet. Skadegöraren ska kunna orsaka stor ekonomisk eller miljömässig skada.

Faktablad Karantänskadegörare