Päronrost borde kallas enrost, för svampen lever år efter år i vissa arter av trädgårdsenar. Från enarna sprids det sporer varje vår/försommar som infekterar bladen på päronträd runt omkring enen. Effektivaste sättet att förhindra angrepp av päronrost är att lära sig vilka vintergröna växter som finns runt omkring och sedan ta bort smittspridande enar. Läs vårt nya faktablad för att finna smittspridaren.

Faktablad_paronrost >>