Faktablad SLU f o b 2014 nr 25_ Utveckling av frukt- och bärsortimentet

Nya sorter introduceras kontinuerligt och det blir allt svårare att välja för både producenter, handel och konsumenter. I detta Faktablad redovisas aktuella fruktsorter som är bra val för Sveriges fritids- och yrkesodlare. Fruktsorterna har utvärderats på tre olika plaster i landet. Faktabladet är en samproduktion mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och FOR.