Fritidsodlarna (Fritidsodlingens Riksorganisation) är ett samarbetsorgan för ideella organisationer med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. Organisationen bildades år 1989 av Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA.

FOR är 20 organisationer med inriktning mot fritidsodling. Därmed är nästan alla rikstäckande ideella föreningar som huvudsakligen rekryterar fritidsodlare anslutna till FOR. Medlemsföreningarna har tillsammans över 75 000 medlemmar och det finns ingen annan organisation som på liknande sätt kan sägas företräda fritidsodlingen.

Vi värnar den hållbara odlingen och sprider kunskap inom trädgårds- och husbehovsodling. Varje vår träffar du oss på Nordiska Trädgårdar, Norden största trädgårdsmässa som hålls i samarbete med Stockholmsmässan i Älvsjö. På mässans Rådgivningsgata kan du träffa kunniga representater för alla våra medlemsorgansisationer. Fritidsodlarna står också för ett digert seminarieprogram för dig som är mer specialiserad inom odling, liksom publika föredrag på mässans tre scener.  Vi lovar att det både kommer att bli inspirerande och faktaspäckat.

Kunskapsförmedling och nätverk via våra 500 lokala föreningar med totalt 75 000 medlemmar. Vi finns i alla Sveriges kommuner.

Länk mellan fritidsodling och samhälle

  • Remissinstans
  • Lyfter fram fritidsodlingens frågor till politiker
  • Omvärldsbevakning
  • Följa, förklara och förmedla information från myndigheter till fritidsodlare
  • Information till myndigheter från fritidsodlingens nätverk
  • Viktig beredskapsresurs.

Länk mellan forskning och fritidsodling
Nära kontakter med SLU, POM, Elitplantstationen med flera

  • Deltar i forskningsprojekt och andra satsningar, t ex Odlingens dag i Alnarp 2017.
  • Förmedlar forskningskunskap till fritidsodlare
  • Tillvarata fritidsodlarnas intressen och behov och omsätta dessa i examensarbeten, forskningsprojekt, seminarier etc.

Fritidsodlingens Riksorganisation får bidrag frånJordbruksverket för att bedriva kunskapsförmedling och rådgivning.

FOR Främjar och utvecklar svensk fritidsodling, genom
-Oberoende kunskapsförmedling
-Samarbete med SLU, Elitplantstationen, Jordbruksverket m.fl.
-Medlemskap i Partnerskap Alnarp, Partnerskap Movium
-Finansierar projekt om fritidsodling
-Information i medlemstidningar, faktablad m.m.
-Rådgivning till enskilda fritidsodlare
-Marknadsföring, bl.a. mässan Nordiska trädgårdar

Vi för fritidsodlingens talan
– En stark röst för våra medlemsföreningar, 75 000 medlemmar och alla fritidsodlare
– Omvärldsbevakning. Bevaka forskning, ingå i referensgrupper
– Remissinstans, till exempel till Jordbruksverket, Naturvårdsverket
– Växtmaterialfrågor vid Elitplantstationen och SLU
–  I Sveriges konsumenter, en ideell organisation som arbetar för alla konsumenters bästa genom att granska företag, påverka politiken och stärka konsumentmakten.

FOR erbjuder trädgårdsrådgivning
-Efterfrågad rådgivning till allmänheten
-kvalificerade rådgivare i olika delar av landet
– sprider kunskap om miljömässigt hållbar trädgårdsodling
-oberoende rådgivning som vilar på ekologisk grund
-besöker föreningar och håller föredrag
-artiklar i föreningarnas tidningar.

Samarbete med POM-programmet för odlad mångfald
-FOR har plats i programrådet för odlad mångfald, som är en del av SLU
– FOR:smedlemmar har insamlat kulturhistoriskt värdefullt material.
– FOR:s medlemstidningar sprider kunskap om vårt gröna kulturarv.

Anslaget från Jordbruksverket
2017: 2 500 000 kr

37 % Informationsstöd till föreningarna
30 % Rådgivning till både allmänhet och medlemmar
4 %   egna administrativa kostnader
1 % försök och konsumentundersökningar

Anslaget
Rådgivning till almänheten
Föreningsbidrag
– Subventionerade föredrag
– Tidningar
– Informationsmaterial, faktablad
– Hemsidor
– Medverkan i mässor och evenemang

Här kan du läsa vår Verksamhetsplan: Verksamhetsplan FOR 2018 TU
Här kan du läsa våra stadgar: Stadgar FOR rev 2018

Fritidsodlarna arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. Fritidsodlingen är remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag.

Läs mer här:
Remisser
Motioner

Hur vi tar hand om dina personuppgifter enligt GDPR
Personuppgiftshanterin enligt GDPR