Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) är en paraplyorganisation för 20 olika medlemsorganisationer med inriktning mot fritidsodling. Tillsammans har dessa föreningar över 75 000 medlemmar och det är dessa fritidsodlare vi företräder.

Riksförbundet Svensk Trädgård

Har över 32 000 medlemmar och cirka 150 lokala trädgårdsföreningar runt om i landet. Svensk Trädgård främjar all trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande. Som medlem får du tidningen Hemträdgården. Läs mer om Riksförbundet Svensk Trädgård