SEMINARIE 1:

Säkrare växtetablering

Måndag 22 mars 12.45–16.20

Med rätt växt av rätt kvalitet på rätt plats med en fungerande etableringshantering och förvaltning skapas förutsättningar för en hållbar växtanvändning.  Men hur säkrar vi alla dessa steg?

Seminariet belyser kritiska punkter i arbetsprocessen med växtmaterial, från projektering till etablering. Du får insikt om hur växtmaterialet och dess inre och yttre kvaliteter inverkar på såväl etablering som gestaltning. Det gäller att välja rätt växt med de rätta kvaliteterna från början.

Att behålla växternas kondition under hela hanteringen från leverans fram till plantering och den första skötseln säkrar etableringen på anläggningen. Det gäller att förstå växternas fysiologi och behov av t.ex. vatten, som plantskolorna gör. Under växtbesiktningen synliggörs misstagen. Det finns kunskap och erfarenheter att dra lärdom av – allt för en säkrare etablering och hållbarare växtanvändning.

Moderator: Berit Haggren, kommunikatör med trädgårdskompetens, A&B Haggren AB

Seminariet görs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola.

Foto: Johan Östberg

Program

12.45 Insläpp och teknikkontroll

13.00 Välkommen och inledning

13.10 Hjälp vid växtval och beställning med nya växtverktyget Planter, Jenny Nilsson, FOR-rådgivare och trädgårdsingenjör, Sveplant AB

13.20 Växtmaterialets inre och yttre kvalitéer och dess inverkan på etableringen och fortsatt utveckling och fortbestånd. Växtprojekteringens betydelse ur ett förvaltarperspektiv – att välja rätt växt från början, Tomas Lagerström, landskapsarkitekt och växtutvecklare, Gröna Råd Växtkonsulter AB

14.00 Kaffepaus 20 min

14.20 Växthantering före plantering – hur behåller man växternas goda kondition på anläggningen, Miriam Dovrén, plantskolist, Nya Eriksbo Plantskola AB, Köping

14.50 Bensträckare

14.55 Växthantering efter plantering – viktiga skötselaspekter för bra etablering, Miriam Dovrén  

15.25 Bensträckare

15.30 Vanliga anmärkningar vid växtbesiktning, Kerstin Teutsch, landskapsarkitekt LAR/MSA, BEUM besiktningsman

16.00 Frågor och sammanfattning

16.20 Avslutning

Temat Hållbar växt­använd­ning handlar om att ge växterna bra förutsättningarna från starten och framåt för bästa utdelning av insatt växtkapital. De två första seminarierna fokuserar på ämnena växtetablering och jordhälsa och bjuder på kunskap och konkreta tips om att förebygga skadegörare och undvika kostsamma reklamationer och bortfall.

Seminarierna vänder sig till dig som arbetar med växter, till exempel i rollen som projektör, beställare, anläggare, förvaltare, odlare eller slutanvändare. Seminarierna är framtagna i samarbete med svenska plantskolor.

Foto: Miriam Dovrén