SEMINARIE 2:

Betydelsen av en levande jord 

Tisdag 23 mars 12.45–16.20

Genom att sköta markens ekosystem och mikroliv gynnas växtligheten. Växternas samspel med jordbakterier och mykorrhizasvampar kan ge många fördelar, inte bara i skogen, utan även i odling och permanenta planteringar. Behovet av bekämpningsmedel, bevattning och gödsling minskar och svaga växter kan få ny växtkraft genom jordvitalisering.

Plantskolan Splendor Plant är långt framme med sin odlingsomställning och har värdefull verifierad kunskap att förmedla om hållbar växtodling, både i fält och på den slutliga växtplatsen. En god jordhälsa är ledstjärnan för alla föreläsare under seminariet. Kunskapen konkretiseras med exempel från verkligheten.   

Moderator: Berit Haggren, kommunikatör med trädgårdskompetens, A&B Haggren AB

Seminariet görs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola

 

Foto: Lise-Lotte Björkman

Program

12.45 Insläpp och teknikkontroll

13.00 Välkommen och inledning

13.10 Markens mikroliv i gröna miljöer – fem års erfarenheter, Nils Andersen,
hortonom, Splendor Plant AB

14.10 Kaffepaus 20 min

14.30 Mykorrhiza – en ekosystemtjänst, Kjell Hedberg, mykorrhizamykolog, Member of International Mycorrhiza Society, IMS, Stiftelsen Regenerativa Ekosystem

15.15 Bensträckare

15.20

Revitalising of trees trough introduction of beneficial soil biology – real world case study – Engelsbergs bruk, UNESCO world heritage site, Josef Carey, arborist, 59degrees AB. Josef föreläser på engelska

16.00 Frågor och sammanfattning

16.20 Avslutning

Temat Hållbar växt­använd­ning handlar om att ge växterna bra förutsättningarna från starten och framåt för bästa utdelning av insatt växtkapital. De två första seminarierna fokuserar på ämnena växtetablering och jordhälsa och bjuder på kunskap och konkreta tips om att förebygga skadegörare och undvika kostsamma reklamationer och bortfall.

Seminarierna vänder sig till dig som arbetar med växter, till exempel i rollen som projektör, beställare, anläggare, förvaltare, odlare eller slutanvändare. Seminarierna är framtagna i samarbete med svenska plantskolor.

SEM1-2_Växtleverans i trähäck_MiriamDovrén
Foto: Miriam Dovrén