SEMINARIE 4:

Gynna pollinatörer 

i tätorterna

Torsdag 25 mars 12.45–16.30

De pollinerande insekternas tjänster är ovärderliga för vår matförsörjning.  En tredjedel av landets vilda bi- och humlearter är hotade enligt Artdatabanken. Hotas de, hotas vi. Och det är hög tid att ta gemensamma tag för pollinatörerna. Vi kan alla bidra!

Och mycket kan göras i våra tätorter. Med medvetna åtgärder och ändrade skötselmetoder i natur- och grönområden, parker, trädgårdar och även på balkonger kan pollinatörer gynnas. Det behövs mer nektar- och pollenväxter, men även annat som boplatser och fungerande spridningsvägar. Kunskapen breddas.  

Seminariet lär mer och berättar om projekt både i Sverige och England. Professorn och forskaren Dave Goulson vet hur viktiga insekterna är, de är både hans passion och karriär. Här kan ni inhämta kunskap och inspiration för fler medvetna satsningar för pollinerande insekter till era egna verksamheter.   

Moderator: Isak Isaksson, biolog, Naturskyddsföreningen

Seminariet görs i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Foto: Dave Goulson

Program

12.45 Insläpp och teknikkontroll

13.00 Välkommen och inledning

13.10 Därför behöver vi gynna pollinatörerna, Lotta Fabricius Kristiansen, Nätverket Pollinera Sverige

13.20 Saving our insects ­– evidence of decline and how to provide beneficial conditions for them, Dave Goulson, Professor of Biology at University of Sussex.

13.55 Bensträckare

14.00 Intensiv kontra extensiv skötsel av gräsytor – hur påverkar det insekterna? Studier från The Lawn projektet, Karin Ahrné, konsult, Artdatabanken, SLU

14.30 Fikapaus 20 min

14.50 The best plants for pollinating insects – new research, Dave Goulson

15.10 Nationalstadsparken – en pollinerarvänlig zon med näringsställen, boplatser, skydd och konnektivitet, Göran Wiklund, hållbarhetskonsult U&We/Bin i Stan
Hyra bikupa – ett sätt att profilera miljöarbetet, Göran Wiklund

15.45 Bensträckare

15.50 Operation rädda bina 
– exempel från satsningar i olika kommuner, 
Jenny Ekman, projektledare och biolog, Naturskyddsföreningen

16.10 Sammanfattning och frågor

16.30 Avslutning

Dave Goulson is a Professor of Biology at the University of Sussex, specializing in bee ecology. He has published more than 290 scientific articles on the ecology and conservation of bumblebees and other insects. He has founded the Bumblebee Conservation Trust and is one of the most influential persons in conservation according to BBC Wildlife Magazine.

He is the author of Bumblebees; Their Behaviour, Ecology and Conservation, and the bestseller, A Sting in the Tale, a popular science book about bumble bees and now translated into fourteen languages. This book was followed by A Buzz in the Meadow, Bee Quest and now The Garden Jungle. All books are translated into Swedish. The Garden Jungle – Den vilda trädgården – released in 2020. Dave loves insects.

Dave föreläser på engelska.

Dave Goulson